Provádíme vodorovné dopravní značení:

Zabýváme se zhotovením dopravního značení komunikací, dětských hřišť, průmyslových hal, skladů, parkovišť, cyklostezek.  Provádíme jak zhotovení nového dopravního značení, včetně rozměření a předznačení, tak i obnovou starého dopravního značení.

Zhotovíme pro Vás jakékoliv nápisy, symboly i značky.

Bezpečnostní značení skladů, výrobních ploch a únikových cest.

 

Nástřik jednosložkovou barvou

V dnešní době nejrozšířenější způsob zajištění vodorovného dopravního značení u nás. Vhodný zejména pro méně až středně využívané komunikace. Veliká variabilita v oblasti použití, ať už nástřik čar, přechodů, symbolů, tak i nápisů a nejrůznějších značek. Nástřik jednosložkovou barvou ve velkém provozu má zpravidla životnost okolo jednoho roku a je nutné ho každoročně opakovat. U méně dopravně zatěžovaných ploch, jako jsou parkoviště, cyklostezky, dětská hřiště nástřik obvykle vydrží i několik let.

Ve skladech s leštěným nenasákavým betonem, je možné použít pro delší životnost čar nástřiku bezbarvého krycího laku.

Několik barevných odstínů: bílá, žlutá, modrá, červená, zelená, černá

Reflexe čar je zajištěna balotinou, která se do barvy dodatečně přidává.

 

Stěrkovací plast

Velice rozšířený způsob k zajištění kvalitního dopravního značení. V mnoha oblastech vytlačuje jednosložkovou barvu. Je velice odolný proti otěru. Využití zejména u středně až hodně dopravně zatížených míst (přechody pro chodce, stop čáry, šipky atd.). Je ale vhodný i pro odstavné plochy a parkoviště, zejména pro svoji dlouhou životnost. Plastické hmoty na komunikaci vydrží i několik let a není nutné je každý rok obnovovat. Aplikují se pomocí stěrky za přidání tvrdidla.

Možnost několika barevných odstínů

Plast již obsahuje balotinu.

 

Strukturální plast

Vysoce odolné vodorovné dopravní značení.  Má velké využití u nejvíce zatěžovaných komunikací. Ve velkým městech úplně vytlačil jednosložkové barvy. Zejména u hlavních tahů a v důležitých křižovatkách. Je vysoce odolný proti otěru a mechanickému poškození. Má velice dlouho životnost v řádu několika let. Při najetí vozidla na čáru, která je tvořena strukturálním plastem, dochází k akustické odezvě. Není vhodný pro nápisy, symboly a značky.

 

Předformovaný termoplast

Předformovaný termoplastický materiál včetně balotiny ve všech aktuálních RAL barvách. Použití na vodorovné dopravní značení přechodů pro chodce, symbolů, dopravních značek apod.

1. okamžité a jednoduché položení propan-butanovým hořákem

2. vysoká trvanlivost při dopravním zatížení

3. dopravní značky podle vyhlášky 30/2001Sb.

  • rozměry trojúhelníků (š x d): 1,0 x 1,0, 1,2 x 2,4, 2,0 x 5,0 m
  • rozměry kruhů (Ø): 0,5, 0,75, 1,0, 2,0 m
  • rozměry obdélníků (š x d): 0,6 x 0,9, 1 x 1, 1,2 x 1,5, 1,2 x 1,5, 1,2 x 2, 1,2 x 2,4 m
  • rozměry čar (š x d): 12 x 100, 25 x 100, 50 x 100 cm
  • směrové šipky (d): 1,0, 2,5, 5,0 m
  • písmena a číslice (v): 30, 50, 100, 120, 250, 500 cm

4. firemní loga a nápisy se řeší individuálně

5. není určeno pro dlažby

 

Přechodné vodorovné dopravní značení

Je zajištěno při použité žluté samolepící retroreflexivné fólie pro přechodné dopravní značení pro vytyčení a zvýraznění změny jízdních pruhů. Nanášení na vozovku po použití penetračního nátěru.

Použití pro krátkodobé přeznačení (max. 2 měsíce)

 

Odstranění čar

Čáry odstraňujeme pomocí frézy na betonové a živičné povrchy. Při frézování čas vzniká v povrchu vozovky jemná vyfrézovaná prohlubeň. Není vhodné pro povrchy skladovacích hal.

Nechtěné čáry je také možné přestříkat tmavou, nebo černou barvou. Je to jednorázové a rychlé řešení.

Vymazání čar za pomocí rozpouštědla je možné jen v malém rozsahu a na hladkých površích.Zhotovení dopravního značení se provádí vždy na suchý, čistý a odmaštěný povrch, za příznivých klimatických podmínek. Daný povrch si vždy před aplikací upravíme a nachystáme, aby vyhovoval daným technologickým postupům a vodorovné dopravní značení tak vydrželo co nejdéle.

Používáme zejména barvy, plasty značky: Heliocryl Bohemia, Signocryl, Signodur S, Signokdur G

Záruka na prováděné práce:
nástřik jednosložkové barvy: 6 měsíců
stěrkový plast : 24 měsíců
strukturální plast: 36 měsíců


 

PŘEHLED VODOROVNÉHO ZNAČENÍ

Vodorovne1-male Vodorovne2-male Vodorovne3-male Vodorovne4-male Vodorovne5-male