PŘEHLED SVISLÉHO ZNAČENÍ

Výstražné značky                                        Značky upravující přednost

Svisle-vystrazne1-male Svisle-vystrazne2-male Svisle-vystrazne3-male           Svisle-upravujici-prednost1-male

 

Zákazové značky                                          Příkazové značky

Svisle-zakazove1-male Svisle-zakazove2-male Svisle-zakazove3-male       Svisle-prikazove1-male Svisle-prikazove2-male

 

Informativní značky - provozní

Svisle-informativni-provozni1-male Svisle-informativni-provozni2-male Svisle-informativni-provozni3-male

 

Informativní značky - směrové

Svisle-informativni-smerove1-male Svisle-informativni-smerove2-male Svisle-informativni-smerove3-male Svisle-informativni-smerove4-male Svisle-informativni-smerove5-male Svisle-informativni-smerove6-male

 

Informativní značky - jiné         Dodatkové tabulky

Svisle-informativni-jine1-male                               Svisle-dodatkove1-male